News

Albania Virtual Tours

Download here the Albanian Virtual Tours

Takimi teknik i Tretë i Projektit | Tiranë | 15/06/2016

Takimi i 3-të Manaxhues i projektit NetCastle u organizua nga Qendra UET, në datë 15 Qershor 2016 në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës, në Tiranë. Gjatë takimit partnerët diskutuan mbi gjendjen aktuale të projektit dhe aktivitetet e mbetura për tu realizuar, në kuadër të zbatimit të suksesshëm të projektit.

Takimi teknik i Dytë i Projektit | Gjirokastër | 16/05/2016

Në vazhdim të zbatimit të projektit Netcastle dhe afatit kohor të aktiviteteve, Prefektura e Gjirokastrës organizoi Takimin e 2-të Manaxhues me të gjithë partnerët e projektit, më datë 16 Maj 2016. Takimi u zhvillua në ambientet e Hotel Çajupi, në Gjirokastër. Gjatë takimit janë dhënë në mënyrë të qartë Udhëzime dhe rekomandime dhe ndërmjet partnerëve janë zhvilluar diskutime në mënyrë që të përshpejtojnë zbatimin e aktiviteteve të projektit.

Takimi lançues i projektit | Korfuz | 07/11/2014

Takimi lançues i projektit Netcastle u zhvillua nga partneri lider, Prefektura e Ishujve Jonian/ Njësia Rajonale e Korfuzit, në datë 7 Nëntor 2014. Takimi lançues u mbajt në zyrat e LP1, në të cilin partnerët diskutuan mbi identifikimin e situatës aktuale dhe për të vendosur mbi kalendarin e aktiviteteve të projektit, sipas planit përkatës.

NETCASTLE

The NETCASTLE project involves the enhancement and promotion of a common cultural product in the border area in order to boost the tourism industry through the use of new techn