Takimi teknik i Dytë i Projektit | Gjirokastër | 16/05/2016

Në vazhdim të zbatimit të projektit Netcastle dhe afatit kohor të aktiviteteve, Prefektura e Gjirokastrës organizoi Takimin e 2-të Manaxhues me të gjithë partnerët e projektit, më datë 16 Maj 2016. Takimi u zhvillua në ambientet e Hotel Çajupi, në Gjirokastër. Gjatë takimit janë dhënë në mënyrë të qartë Udhëzime dhe rekomandime dhe ndërmjet partnerëve janë zhvilluar diskutime në mënyrë që të përshpejtojnë zbatimin e aktiviteteve të projektit.

Image: