Takimi teknik i Tretë i Projektit | Tiranë | 15/06/2016

Takimi i 3-të Manaxhues i projektit NetCastle u organizua nga Qendra UET, në datë 15 Qershor 2016 në mjediset e Universitetit Europian të Tiranës, në Tiranë. Gjatë takimit partnerët diskutuan mbi gjendjen aktuale të projektit dhe aktivitetet e mbetura për tu realizuar, në kuadër të zbatimit të suksesshëm të projektit.

Image: