Το έργο με τίτλο “Network creation and promotion of castles” και ακρωνύμιο “NetCastle” υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013 και εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2- Προώθηση και αειφόρος ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων 2.2- Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 495.355,02 €. common phrases to help you speak politely on the telephone in english learn english common phrases to help you speak politely on the telephone in english learn english

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

Η περιοχή των εταίρων αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών λόγω των ιστορικών της μνημείων. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται από πολλά κάστρα που κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, όπως το Παλιό Φρούριο και το κάστρο της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, το Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα, το Ενετικό Κάστρο στη Ζάκυνθο, το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά, το Κάστρο του Αργυροκάστρου στη Θεσπρωτία κ.λπ. Αυτή η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει μέσο συνεργασίας, δικτύωσης και περιφερειακής συνοχής. Επιπλέον, η προβολή της ιστορικής κληρονομιάς σε νέους και σε τουρίστες, συμβάλλει στην ευρεία μετάδοση των εμπειριών από στόμα σε στόμα καθώς επίσης και στην προώθηση του πολιτισμού των περιοχών, ακόμη και εκτός του εδάφους του προγράμματος. Συγχρόνως, η τεράστια αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών, και ιδιαίτερα του διαδικτύου, έχει συμβάλει θετικά στη διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής του τουρισμού και την επαφή με νέους προορισμούς.

Το έργο αφορά στην ανάδειξη και προώθηση ενός κοινού πολιτιστικού προϊόντος στην διασυνοριακή περιοχή προκειμένου να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού τουρισμού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση του έργου, η οποία θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης τουρισμού, αλλά και θα διαδώσει αποτελεσματικά την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών κάστρων των στοχευμένων περιοχών. Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη πολύ-πολιτισμική και εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων καινοτόμων διαδραστικών βιωματικών υπηρεσιών. Θα παρέχει τη δυνατότητα περιηγήσεων μέσα στο χωροχρόνο με τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών μνημείων.