Εναρκτήρια Συνάντηση | Κέρκυρα | 07/11/2014

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Netcastle οργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, στις 7 Νοεμβρίου 2014. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επικεφαλής εταίρου και επέτρεψε στους συμμετέχοντες να συζητήσουν μεταξύ τους, να προσδιορίσουν την τρέχουσα κατάσταση και να συντονίσουν τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων.

Image: