Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας
Παναγή Τσαλδάρη18 -∆ιοικητήριο,
ΤΚ 46100, Ηγουµενίτσα
Τηλ: +30 26650 99867
Φαξ: +30 26650 25032

Email: th.logothetis@php.gov.gr
Website: www.thesprotia.gr

Γενικές πληροφορίες της περιοχής

Ο Π.Ε. Θεσπρωτίας καλύπτει το ΒΔ τμήμα της περιφέρειας Ηπείρου, με έκταση 1.515 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 46.000 κατοίκους. Πρωτεύουσα του νόμού είναι η Ηγουμενίτσα, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στη ΒΔ Ελλάδα. Στην επικράτεια του περιλαμβάνει οχτώ Δήμους και δύο Κοινότητες.

Η Θεσπρωτία είναι περιοχή κατεξοχήν ορεινή και σχηματίζεται από τις δυτικές οροσειρές της Πίνδου που βαθμιαία χαμηλώνουν προς τη θάλασσα και από στενόμακρες κοιλάδες, ανάμεσα στις οροσειρές. Οι πεδινές περιοχές στα παράλια οι πεδιάδες που έχουν σχηματισθεί από τις προσχώσεις των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα και στην ενδοχώρα οι κοιλάδες των ίδιων ποταμών και των παραποτάμων τους- καλύπτουν μόλις το 5% της συνολικής έκτασης του νομού. Παρόλο που μεγάλο μέρος των ακτών είναι απότομες, πολλοί μικροί κόλποι εναλλάσσονται με μεγαλύτερους, αποτελώντας το προγεφύρωμα της Ελλάδας προς την Ιταλία -"πρόκεινται της Ελλάδος προς την Ιταλία" (Πολύβιος)- χαρίζοντάς της δίκαια το χαρακτηρισμό "ευλίμενος Θεσπρωτία" που διέσωσε η αρχαία γραπτή παράδοση.

Στα παράλια και στη χαμηλή ζώνη του εσωτερικού το κλίμα είναι μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, ενώ στην ημιορεινή και ορεινή ενδοχώρα το κλίμα γίνεται ηπειρωτικό. Η Θεσπρωτία ανήκει στη ζώνη της μεσογειακής χλωρίδας, με εξαίρεση τα υψηλότερα βουνά, όπου επικρατεί βλάστηση της Κεντρικής Ευρώπης.

Η οικονομία της περιοχής βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην αγροτική παραγωγή. Στις πεδινές εκτάσεις στις εκβολές του Καλαμά και του Αχέροντα καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, καλαμπόκι, τριφύλλι, ρύζι και ακτινίδια. Από τα πλούσια σε. νερά ποτάμια της Θεσπρωτίας, Καλαμά και Αχέροντα, αρδεύεται το σύνολο σχεδόν των παραποτάμιων πεδινών εκτάσεων. Στα παράλια και στις χαμηλές κοιλάδες της ενδοχώρας ευδοκιμεί η ελιά.

Στα παραποτάμια λιβάδια και στα ορεινά βοσκοτόπια αναπτύσσεται η κτηνοτροφία των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, γνωστών ήδη από την αρχαία φιλολογική παράδοση. Υπάρχουν επίσης αξιόλογες βιοτεχνίες και ελάχιστες μικρού μεγέθους βιομηχανίες, ενώ μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός, το εμπόριο και οι μεταφορές απασχολώντας το 1/3 του ενεργού πληθυσμού του νομού.

Η Ηγουμενίτσα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική θαλάσσια πύλη εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Η προνομιακή αυτή θέση της θα αναβαθμιστεί με την ολοκλήρωση της επέκτασης του λιμανιού της και τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, αναδεικνύοντας την πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας σε ένα από τα κυριότερα διαμετακομιστικά κέντρα της ενιαίας Ευρώπης.

Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα

Η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχει σημαντική εμπειρία τα τελευταία έτη στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε ποικίλους τομείς και ειδικότερα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενδεικτικά κατά την τελευταία προγραμματική περίοδο 2007-2013 η Π.Ε. Θεσπρωτίας συμμετείχε στα παρακάτω έργα:

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADRIATIC
- AMF
- TISAR
- ADRIMOB

Διακρατικό Πρόγραμμα Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)
- ACROSSEE
- Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C
- MiSRaR

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-1013
- INNOVOIL
- Thiropedia

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ Ελλάδα - Αλβανία 2007-1013
- NetCastle