2η Τεχνική Συνάντηση | Αργυρόκαστρο | 16/05/2016

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, η Νομαρχία Αργυροκάστρου διοργάνωσε τη 2η Τεχνική Συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, στις 16 Μαΐου 2016. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Cajupi, στο Αργυρόκαστρο. Δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις ενώ διεξήχθησαν συζητήσεις μεταξύ των εταίρων με σκοπό να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

Image: