Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Σαμάρα 13, ΤΚ 49100, Κέρκυρα
Τηλ: +30 26613 61536
Φαξ: +30 26610 32525

Email: k.kiriaki@pin.gov.gr
Website: www.pin.gov.gr

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ένα εκτεταμένο σχέδιο αναμόρφωσης, με την ονομασία «Καλλικράτης» έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, όσο αφορά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με την οποία όλες οι ελληνικές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν ενσωματωθεί στις ήδη υπάρχουσες Περιφέρειες. Κατόπιν αυτού η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελείται πλέον από 4 Περιφερειακές Ενότητες. Την Περιφερειακή Ενότητα viagra générique youtube Κέρκυρας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας), Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας), Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς & Ιθάκης), και Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου). Μαζί με τη Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου με έδρα την Πάτρα.

Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην Κέρκυρα. Η Περιφέρεια αποτελείται από 6 Γενικές Διευθύνσεις, ήτοι Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Ένα προσωπικό περίπου 250 εργαζόμενων ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτει ένα εκτεταμένο πεδίο εξειδίκευσης, όπως η γεωλογία, περιβαλλοντικής μηχανικής, τη γεωπονία, την κτηνιατρική, την ιχθυοκαλλιέργεια, την τοπογραφία, έργα ηλεκτρολόγου, χημικού και πολιτικού μηχανικού, των ηλεκτρονικών, της πληροφορικής, της μηχανικής των κατασκευών, χημικής μηχανικής, της τεχνολογίας τροφίμων, της υγείας και πρόνοιας, κοινωνικών υπηρεσιών, την οργάνωση και τη διοίκηση των τοπικών αρχών και τον οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση.

Ως δημόσιος οργανισμός, έχει αναπτύξει ικανότητες μέσω διαδοχικών χρόνων εμπειρίας σε διάφορους τομείς των έργων διασυνοριακής συνεργασίας. Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, προσθέτει στην αποτελεσματικότητα και της υψηλής ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Η ουσιαστική εμπειρία του προσωπικού και η τεχνογνωσία του στις επιχειρησιακές διαδικασίες επιτρέπει στην Περιφερειακή Ενότητα να αναπτύσσει, να εφαρμόσει και ενσωματώσει καινοτόμα έργα.

Επιπλέον, είτε ως πρώην Νομαρχιακές Αυτ/σεις είτε ως Περιφέρεια τώρα, έχει πιστοποιηθεί για τη διοικητική ικανότητά της να διαχειρίζεται και να συντονίζει εθνικές χρηματοδοτήσεις αλλά και έργα μεγάλης σημασίας. Η τεχνογνωσία που το προσωπικό έχουν αποκτήσει μέσα από πολλά χρόνια της επαγγελματικής πείρας εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών της. Η συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ενισχύει τις δυνατότητες της Περιφερειακής Ενότητας και το εύρος των δραστηριοτήτων της. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο κίνητρο και ένα πραγματικά παραγωγικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (υπό την αιγίδα της πρώην "Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης") έχει ήδη υλοποιήσει 13 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων INTERREG και έχει έτσι αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση τους:

1. “The Mediterranean Islands sustainability ISO: 9001 Action Plan (2006-2015)” (INTERREG IIIB ARCHIMED)
2. “ITNet” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
3. “SEALINK” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
4. “INTRAFLOWS” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
5. “POPULAR” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
6. "TRIAnet" (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
7. "La Bottega delle Voci- L΄OPERA dei Giovani" (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
8. "La Bottega delle Voci-Centro di Produzione TEATRALE (A.I.G.S.C)" (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
9. "TERRE PARLANTI" (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
10. "Sul Cammino di Enea" (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
11. "Intra_radar" (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
12. "Medisolae 3D" (INTERREG IIIB ARCHIMED)
13. "NETWORKING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES" (INTERREG IIIA GREECE ALBANIA)

Ως διάδοχος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαχειρίστηκε 14 νέα έργα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013, το οποίο είναι:
"LA BOTTEGA II” (La Bottega delle Voci II-Centro di Produzione TEATRALE)
"Talking Lands" (Talks between the lands of Apulia and Greece)
"NET LAM" (Network of the Lower Adriatic Marinas)
"NO BARRIER" (New Objective: tourism without BARRIER)
"MedLS" (Mediterranean Life Style)
"V.I.S. " (Valorization of the common Identity around the Stone)
"BIOOLEA" (Utilization of biophenols from Olea Europea products - Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater)
"DEMSNIISI" (Development of an Environmental - Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project)
"ICBN" (INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK)
"I.C.E." (Innovation, Culture and Creativity for a new Economy)
"BIG" (Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013 διαχειρίζεται τα ακόλουθα έργα:
"Smartcul2re" (Valorization of new media for the promotion and enhancement of cultural resources in the cross – border area) (finished)
"C.B.I.P. " (Cross Border Infrastructural Project)
"G.AL.E.T." (Greece / Albania Energy Tourism)
"SAIMON" (SAtellIte Near Real TimeMOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area)
"NetCastle" (Network Creation and promotion of Castles)
"E-OLIVE" (Enhansing Olive Oil Production with the use of Innvative ICT)

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το 2011 ήταν 207.855, μειώθηκε κατά 1,50% σε σχέση με τον πληθυσμό το 2001. Παρ 'όλα αυτά, η περιοχή παραμένει η τρίτη σε εθνικό επίπεδο, σε πυκνότητα του πληθυσμού με 90,1 / km², αρκετά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο ο οποίος είναι 81.96 κατοίκους / km². Η πιο πυκνοκατοικημένη από τα κύρια νησιά είναι η Κέρκυρα με πληθυσμό 104.371 κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Ζάκυνθο (40.759 κάτοικοι), την Κεφαλονιά (35.801 κάτοικοι), τη Λευκάδα (23.693 κάτοικοι) και την Ιθάκη (3.231 κάτοικοι). Ο αλλοδαπός πληθυσμός ήταν το 2001 19.360 άτομα ή 9,3%, η πλειοψηφία των οποίων είναι συγκεντρωμένη στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την Αλβανία (13.536). Το ποσοστό γονιμότητας για το 2011 σύμφωνα με την Eurostat ήταν 1,35 γεννήσεις ανά γυναίκα.

Η Περιφέρεια είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς ήταν στην πρώτη δεκάδα στην Ελλάδα με βάση τον αριθμό των διεθνών αφίξεων, με 1.386.289 διεθνείς αφίξεις για το 2012, με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας να είναι το 6ο σε αριθμό αφίξεων σε εθνικό επίπεδο, ενώ αυτά της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς είναι επίσης στην πρώτη δεκάδα .

introduction to real analysis bartle homework solutions

star reports examples of an apa research paper radio traffic report ato working from home frankenstein essay questions complete thesis sample binding a dissertation where can i buy brown packing paper . Lds mission papers introduction to real analysis bartle homework solutions trifles thesis statement apa style research paper format transfer essay common app research paper question topics how to write a factual report employees working from home charlotte weather report .

windows 8.1 assigned access

where to buy scroll paper research paper on energy conservation footnote in research paper differential equations by separation of variables homework writing hooks for essays pocket book of technical writing dale hollow fishing report home office work experience dissertation university . Paper edit windows 8.1 assigned access iowa state patrol crash reports weather report chicago how do you write a summary academic report writing express news paper essay organization zoe report lower madison river fishing report .

assignment structure example

working in a residential care home classification essay topics toilet paper patent paper writing 5 paragraph essay sample words for english essays corporate social responsibility research papers attention grabbers for essays examples ! Paper garlands assignment structure example pros of working from home dissertation thesis database how to write an academic essay example lake belton fishing report technical writing company rockit reports longest paper airplane flight !

great college essay examples

premium thesis skins topics for a college research paper microwave popcorn in a paper bag nursing admission essay examples defending a dissertation summary essay examples work out session at home survey report homework ban My identity essay great college essay examples ethnographic research paper examples catchy essay titles algebra 2 homework practice workbook answers happiness research paper residential paper shredding thesis statements for of mice and men memo assignment gre argument essay